Danh sách trích ngang đoàn tham dự hội thi phụ trách sao giỏi – sao nhi đồng chăm ngoan năm học 2015 – 2016

Tháng Năm 6, 2016 8:23 chiều

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

ĐOÀN THAM DỰ HỘI THI ‘ PHỤ TRÁCH SAO GIỎI – SAO NHI ĐỒNG CHĂM NGOAN ’ , NĂM HỌC 2015 – 2016

 

TT Họ và tên Sinh năm Dân tộc Đơn vị( cơ quan, lớp, trường ) Thành tích Điện thoại liên hệ Ghi chú
Nam Nữ
1 Hà Văn Tú 1986    Tày Chủ tịch hội đồng Đội xã     Trưởng đoàn
2 Nông Thị Trang   1976 Tày  Giáo viên   0986334719 Phó đoàn
3 Sằm Thị Nhẫn   1979 Tày  Giáo viên      
4 Lục Thị Thanh Trúc   2005 Nùng Lớp 5, Trường TH Côn Minh HTT nội dung các môn học   Phụ trách sao
5 Nguyễn Thành Đạt 2008   Tày Lớp2, Trường TH Côn Minh HTT nội dung các môn học    
6 Chu Thị Hải Yến   2008 Tày Lớp 2,Trường TH Côn Minh HTT nội dung các môn học    
7 Hà Thanh Trúc   2008 Tày Lớp 2,Trường TH Côn Minh HTT nội dung các môn học    
8 Chu Thị Phượng   2007 Kinh Lớp 3,Trường TH Côn Minh HTT nội dung các môn học    
9 Nguyễn Quỳnh Thư   2007 Tày Lớp 3,Trường TH Côn Minh HTT nội dung các môn học    
10 Hà Thảo Ly   2007 Tày Lớp 3,Trường TH Côn Minh HTT nội dung các môn học    

 

               NGƯỜI LẬP BIỂU                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                     (Đã ký)

 

                Nông Thị Trang                                                               Hoàng Văn Bích