Giới thiệu nhà trường

Giới thiệu về trường Tiểu học Côn Minh

Địa chỉ: Chợ A – xã Côn Minh – huyện Na Ri – tỉnh Bắc Kạn  

Email: http://thconminh.nari.edu.vn
Điện thoại : 0383.671.016
Hiệu trưởng: Hoàn Văn Bích       – Điện thoại:
01689391454
Phó hiệu trưởng: Hà Minh Huyên – Điện thoại: 01683786892

1234Tiền thân của trường Tiểu học Côn Minh ngày nay là trường phổ thông cơ sở Côn Minh lúc đó sát nhập cấp I II. Đến năm 1989 mới được tách riêng từ trường phổ thông cơ sở là trường Tiểu học. Thực hiện nhiệm vụ tổ chức giảng dạy, học tập và họat động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình chuẩn kiến thức kĩ năng của bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trong những năm qua, nhà trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất  do việc chia tách phải tự chủ xây dựng theo quy mô trường,lớp.xong với ý chí  quyết tâm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc tổ chức giảng dạy và học tập. Được sự chỉ đạo sát sao cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và ngành giáo dục huyện giúp đỡ trường đã từng bước vươn lên về mọi mặt hoạt động tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Do đó hàng năm đều có giáo viên giỏi và học sinh giỏi dự thi cấp huyện đạt giải cao, nhà trường  liên tục nhiều năm đạt trường tiên tiến cấp cơ sở. Các hoạt động phong trào thi đua thực sự đã trở thành nề nếp  ” Trường học thân thiện học sinh tích cực ”

Trên cơ sở những thành tích chung của nhà trường đạt được những năm qua. Để tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo mục tiêu cấp học. Trong năm học 2014 – 2015 và những năm tiếp theo nhà trường xác định tự đánh giá chất lượng giáo dục trong kiểm định chất lượng giáo dục sẽ tạo bước chuyển biến tích cực hơn về chất lượng giáo dục của nhà trường. Bởi lẽ các tiêu chuẩn được quy định tại thông tư 42/2012/TTBGDĐT đã cụ thể xác định mô tả hiện trạng. Những điểm mạnh, điểm yếu, biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn của nhà trường.Để việc thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục đạt hiệu quả, nhà trường thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục gồm 7 thành viên với đầy đủ các thành phần cấp ủy chi bộ, ban giám hiệu, tổ chuyên môn, công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong trường.Hội đồng tự đánh giá phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên hội đồng phù hợp theo chức năng, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển hôm nay trường Tiểu học Côn Minh đã có nhiều khởi sắc. Phong trào thi đua: “Dạy tốt – Học tốt” được phát huy có hiệu quả. Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ giáo viên tuy không đồng đều về tuổi tác, trình độ chuyên môn nhưng đều đoàn kết thống nhất không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao năng lực dạy học, hết lòng vì học sinh thân yêu. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức  tự học và sáng tạo.
       Năm học 2014 -2015 trường có tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên : 25 người (quản lí 02 người, giáo viên 20 người, nhân viên: 03 người) với 100% đạt trình độ đào tạo chuẩn trong đó 93,4% đạt trình độ trên chuẩn. Chất lượng giáo dục: 100% học sinh được học 2 buổi/ ngày. 100% học sinh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học sinh tiểu học. Xếp loại giáo dục: 100% học sinh đạt yêu cầu trở lên trong đó loại giỏi: 152 %, loại khá: 155 %, học sinh yếu kém: %.
        Trong quá trình phấn đấu trường đã liên tục đạt được những thành tích đáng ghi nhận:

  • Chi bộ đảng đạt trong sạch vững mạnh- vững mạnh xuất sắc.
  • Trường tiên tiến.
  • Công đoàn vững mạnh – Vững mạnh xuất sắc.
  • Liên đội TNTPHCM đạt vững mạnh – Vững mạnh xuất sắc.

        Những danh hiệu đã được công nhận:

  • Chiến sỹ thi đua cơ sở: 2 đồng chí.
  • Giáo viên giỏi huyện: 3 đồng chí.
  • Giáo viên tổng phụ trách đội giỏi huyện: 01 đồng chí.

       Với những thành tích đã đạt được năm học 2014 – 2015 trường được UBND huyện Na Rì công nhận đơn vị văn hóa cấp huyện. Từ đó đến nay trường luôn phát huy những thành tích đã đạt được đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”. Phấn đấu đưa phong trào trường học ngày càng vững mạnh. Giữ vững và phát huy chất lượng  trường tiên tiến. Năm học 2015-2016 trường tiếp tục thực hiện:  Đổi mới Quản lý – Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động Giáo dục. Phấn đấu xây dựng một trường học vững mạnh và phát triển với mục tiêu: uy tín – chất lượng.

Về phạm vi  tự đánh giá cơ sở bao gồm các hoạt động của nhà trường theo 28 tiêu chí được quy định thông tư 42/2012/TTBGDĐT

Về phương pháp và công cụ tự đánh giá hội đồng tự đánh giá căn cứ vào thông tư 42/2012/TTBGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012.Của  bộ Giáo dục và đào tạo ,quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học làm công cụ tự đánh giá .

Xây dựng kế hoạch tự đánh giá theo từng thời điểm và thu thập minh chứng, hoàn thành các cơ sở dữ liệu để chuẩn bị đề cương để báo cáo tự đánh giá. Họp hội đồng tự đánh giá thông qua đề cương báo cáo tự đánh giá, kiểm tra các thông tin minh chứng được sử dụng trong báo cáo, viết báo cáo tự đánh giá. Công bố báo cáo tự  đánh giá trong nội bộ trường và nộp báo cáo tự đánh giá cho phòng Giáo dục -Đào tạo hàng năm

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Bích – Hiệu trưởng trường Tiểu học Côn Minh